ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Повереник Милан Мариновић и заменица Повереника Сања Унковић учествовали су на Конференцији органа европских држава који се баве заштитом података о личности, која је под називом „Пролећна конференција 2023“ одржана у Будимпешти од 9. до 12. маја 2023. године. На овој конференцији разматрана су актуелна питања из области заштите података о личности међу којима се истичу: Утицај нових технологија на заштиту података о личности, Разматрање пресуда Европског суда правде и Европског суда за људска права које се односе на област заштите приватности и заштите деце на интернету.

Учесници конференције такође су разматрали и усвојили измене назива Конференције („the Conference of European Data Protection Authorities“), Резолуцију о потреби унапређења сарадње у области заштите података о личности и права конкуренције, и измене и допуне Пословника конференције усвојеног 2017. године у Лимасолу.

 

Budimpešta 12 5 2023 2