ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Представници Службе Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, акредитовани предавачи Марина Грбић, Марин Цетинић и Марко Милошевић, одржали су 11. маја обуку из области примене Закона о заштити података о личности за запослене Управи за игре на срећу Министарства финансија у просторијама Службе Повереника у Београду. Обуци је присуствовало петнаест лица, а након предавања уследила је дискусија када су отклоњене бројне недоумице у примени Закона о заштити података о личности. Нагласак је био на проблемима у пракси обраде података о личности којима запослени у Управи приступају у спровођењу послова из своје надлежности и на примени мера заштите.

Истог дана, на позив ПИО Фонда, акредитовани предавач Александра Лакићевић одржала је обуку из области примене Закона о заштити података о личности за запослене из Сектора за односе са јавношћу. Обуци која се одржавала на Тари присуствовало је тридесет лица. Главни фокус је био на законитости, принципима и кадровским мерама заштите у примени Закона о заштити података о личности.

 Obuka 1152023