ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

У Берлину од 15.5. до 17.5.2023. године, у организацији немачког федералног Повереника за заштиту података и приступ информацијама одржава се радионица о приступу информацијама од јавног значаја. Учесници на овом окупљању су представници 15 независних органа који штите приступ информацијама од јавног значаја, као и представник Европског омбудсмана. Главне теме скупа су приступ еколошким информацијама и проактивни начин објављивања информација. Учесници разговарају о начину остваривања права на приступ еколошким информацијама и случајевима из праксе,  како побољшати проактивну транспарентност и изазовима у раду.

Посебна дискусија се развила и око односа права на приступ информацијама и заштиту података о личности, као и злоупотреби права. Представнице Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности су Славољупка Павловић, в.д. помоћница генералног секретара у Сектору за жалбе и извршења у области приступа информацијама и Софија Радојчић, виша саветница у том сектору. Славољупка Павловић је излагала на тему Право на приступ еколошким информацијама у Србији и упознала учесникe са правним оквиром у Републици Србији у погледу приступа еколошким информацијама, као и са праксом Повереника у поступању по жалбама у вези са еколошким информацијама.

Sofija i Slavoljupka gagi