ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Акредитовани предавачи Службе Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Александра Лакићевић и Марина Грбић, одржале су две обуке из области примене Закона о заштити података о личности, прву 20.5.2023. године за чланове Удружења економиста и правника здравствених установа Србије и другу 23.5.2023. године за запослене у ЈП „Београдска тврђава“. Обукама је присуствовало осамдесет лица, а након предавања уследила је дискусија где су отклоњене бројне недоумице у примени Закона о заштити података о личности. 

zlatibor bg tvrđava