ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Милан Мариновић учествовао је онлајн на деветом састанку Одбора за стабилизацију и придруживање који је данас одржан у Бриселу.

Повереник је на састанку у делу о политичким критеријумима истакао да је сарадња институције Повереника са Народном скупштином на веома задовољавајућем нивоу. Посебно је нагласио да је за ефикасно обављање проширених овлашћења у области оба права која штити институција неопходно јачање кадровских капацитета, те је потребно да Народна скупштина без одлагања да сагласност на расписивање јавног конкурса за попуњавање радних места у Стручној служби Повереника на неодређено време.