ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

„Усвајањем Измена и допуна Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја Повереник је добио могућност да отвори канцеларије и изван свог седишта у Београду, како би сви грађани Србије имали једнаку могућност приступа овој институцији. Данас отварамо у Нишу, другу регионалну канцеларију Повереника“, рекао је Повереник Милан Мариновић на свечаном отварању. Он је истакао да су до сада грађани Београда били донекле привилеговани у могућности остваривања својих права из надлежности Повереника зато што су могли лично да предају поднеске Поверенику и да се брже и лакше информишу о својим правима. Сада ће отварањем канцеларије у Нишу и грађани Ниша имати ту могућност.

Повереник је изразио посебну захвалност градоначелници Града Ниша зато што је препознала значај отварања канцеларије Повереника за све грађане Ниша, удружења грађана, локалне медије и органе власти, и све руковаоце подацима о личности у Нишу и околини. Такође је назначио да је Поверенику додељен изузетан простор за канцеларију, и да је учињен велики напор надлежних да се тај простор оспособи и приведе намени.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Милан Мариновић позвао је све грађане Ниша и околине да у што већој мери користе чињеницу да од данас у Нишу постоји канцеларија Повереника.

Свечаности поводом отварања друге регионалне канцеларије Повереника присуствовала је Градоначелница Ниша Драгана Сотировски са званичницима градске управе, председница одељења Прекршајног апелационог суда у Нишу и представници бројних медија.

Kolaz otvaranje kancelarije Nis