ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности обавештава јавност да грађани могу путем директних телефонских линија да успоставе контакт са запосленима у канцеларијама ван седишта Повереника, у вези са остваривањем права из области слободног приступа информацијама од јавног значаја и заштите података о личности:

Телефонска централа за Канцеларију у Новом Саду: 021/2107618

Телефонска централа за Канцеларију у Нишу: 018/4151618