ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Повереник Милан Мариновић, заменица Повереника Сања Унковић и в.д. помоћнице генералног секретара Стручне службе Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Лела Рудић и Славољупка Павловић разговарали су дана 24. августа 2023. године у Министарству правде са министарком правде Мајом Поповић и њеним сарадницима о усвајању Стратегије заштите података о личности за период од 2023. до 2030. године, изменама и допунама Закона о заштити података о личности и начинима за спречавање све бројнијих злоупотреба права на приступ информацијама од јавног значаја.

  

Ministarstvo pravde