ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Милан Мариновић учествовао је 12.9.2023. године у затварању GIF Србија пројекта. Циљ тог пројекта је био оснаживање државних институција, цивилног сектора и привреде у области заштите и промоције дигиталних права. У оквиру пројектне сарадње, Повереник је био укључен у изради приручника ,,Заштита података о личности у пословању” која је представљена на овом догађају.

 

GIF Srbija projekat