ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Дана 8. фебруара 2024. године заменица Повереника Сања Унковић одржала је уводну реч на отварању Обуке лица за заштиту података о личности у Националној академији за јавну управу (НАЈУ). Полазнике су, поред заменице Повереника, поздравили проф. др Светлана Јовановић из кабинета председника Владе, Зоран Мишић заменик директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу и Дејан Ракетић помоћник директора НАЈУ.

Заменица Повереника упознала је полазнике обуке са актуелним стањем у области заштите података о личности у Републици Србији, истакавши значај и улогу лица за заштиту података о личности и апелујући на органе власти и друге руковаоце који су дужни да одреде лице за заштиту података о личности да то што пре учине и о томе обавесте Повереника, односно да по потреби ажурирају податке о лицу за заштиту података о личности и да као податке за контакт тих лица не наводе њихове приватне адресе и бројеве телефона.

Поред наведеног, заменица је указала на неопходност измене и допуне важећег Закона о заштити података о личности, којима ће, између осталог, на ефикаснији начин бити регулисан положај, услови за одређивање и обавезе лица за заштиту података о личности.

Ова обука је развијена у оквиру пројекта Светске банке „ Услуге обуке службеника за заштиту података и подизање свести државних службеника у складу са ГДПР-ом, Законом о заштити података о личности и сигурности података Републике Србије и Законом о информационој безбедности Републике Србије“ чији је корисник Канцеларија за информационе технологије и електронску управу. Пројекат спроводи конзорцијум који предводи Ernest&Young d.o.o.Beograd, уз подршку Министарства информисања и телекомуникација, Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности и Националне академије за јавну управу.

Циљ овог пројекта као и наведене обуке је да се унапреди примена Закона о заштити података о личности и Закона о информационој безбедности.

Sanja NAJU