ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Pov EU

 Нови Сад, 27. март 2024.

У плавој сали Скупштине града Новог Сада, у среду 27. марта 2023. године, са почетком у 10:30, одржана је панел дискусија на тему праћења спровођења новог Закона о заштити података о личности, којој су присуствовали руковаоци података о личности, заинтересовани представници организација цивилног друштва и медија.

У панел дискусији учестовали су Повереник Милан Мариновић и заменица Повереника Сања Унковић као и представници Службе Повереника.

Циљ панел дискусије је био разматрање примене новог Закона о заштити података о личности; и сагледавање могућности за његову бољу примену.

Током панел дискусије, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Милан Мариновић представио је актуелни тренутак у заштити података о личности у Републици Србији.

Заменица Повереника Сања Унковић представила је положај институције Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, надлежности Повереника са акцентом на заштиту података о личности. У панел дискусији учествовали су и преставници Службе Повереника из Сектора за надзор над заштитом података о личности и Сектора за хармонизацију прописа и нормативне послове.

Панел дискусије, које се у склопу пројектне подршке реализују у наредном периоду у 15 одабраних јединица локалне самоуправе, посебно су значајне и за подизање свести шире јавности и информисање грађана.

Подршку организацији панел дискусија пружа пројекат „Јачање владавине права у Републици Србији“ (ЕУ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ И ЗА ОСНОВНА ПРАВА) заједнички финансиран од стране ЕУ и немачког Савезног министарства за економску сарадњу и развој (БМЗ). За имплементацију пројектних активности у вези са заштитом података о личности задужен је Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

 Novi Sad 27 3

 Нови Сад, 28. март 2024.

У великој сали Скупштине града Новог Сада, у четвртак 28. марта 2024. године са почетком у 10,00 одржана је обука овлашћених лица за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја на тему - Слободан приступ информацијама од јавног значаја законодавство и пракса. Овој обуци присуствовало је око 70 овлашћених лица из различитих органа јавне власти.

Обуку су спровели Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Милан Мариновић, Росана Лемут – Стрле предавач из Словеније, и в.д. помоћница генералног секретара - Сектор за жалбе и извршења у области приступа информацијама од јавног значаја Славољупка Павловић. Ова обука је одржана уз подршку мулти-донаторског пројекта „Подршка јачању владавине права у Републици Србији“ (ЕУ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ И ЗА ОСНОВНА ПРАВА) финансираног од стране ЕУ и немачког Савезног министарства за економску сарадњу и развој (БМЗ), и Аустријске развојне сарадње (АДЦ), док је за имплементацију ове пројектне активности задужена Аустријска развојна агенција (АДА).

Циљ обуке је био да се овлашћена лица за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја позватих органа јавне власти, упознају са актуелним законским решењима (у ЕУ и Републици Србији ) и оспособе за правилну примену Закона о  Слободном приступу информацијама од јавног значаја.

Теренске обуке, које се у склопу пројектне подршке реализују у четири одабране јединицe локалне самоуправе, посебно су значајне за подизање капацитета у примени Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја а такође имају  за циљ и подизање свести шире јавности и информисање грађана у овој области.

Giz Obuka 28 3 2024

OSCE Stronger Together