ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Pov EU

Краљево, 14. мај 2024. године

У сали 1 Градске управе у Краљеву у уторак 14. маја са почетком у 11 часова, одржана је обука лица за заштиту података о личности за спровођење Закона о заштити података о личности. Обуци су присуствовали представници Службе Повереника, као и овлашћена лица за заштиту података о личности из више од 30 јавних установа са подручја града Краљева.

Обуку су спровели представници Службе Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, уз подршку мулти-донаторског пројекта „Подршка јачању владавине права у Републици Србији“ (ЕУ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ И ЗА ОСНОВНА ПРАВА) финансираног од стране ЕУ и немачког Савезног министарства за економску сарадњу и развој (БМЗ), за чију имплементацију је задужен Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (ГИЗ).

Значај заштите личних података, пристанак на њихову обраду, сврха законите и оправдане обраде и преноса, као и утврђивање јавног и легитимног интереса за обраду, само су неке од тема у жижи интересовања јавности. Циљ обуке је да се лица за заштиту података о личности или лица које одреде руковаоци и обрађивачи података о личности (уколико немају одређена лица за заштиту података о личности), упознају са актуелним законским решењима (у ЕУ и Републици Србији) и оспособе за правилну примену Закона о заштити података о личности.

Теренске обуке, које се у склопу пројектне подршке реализују у 15 одабраних јединица локалне самоуправе, посебно су значајне за подизање капацитета заштите података о личности. Поред обука, у току је и организација панел дискусија на тему заштите личних података, такође у одабраним јединицама локалне самоуправе, а које за циљ пре свега имају подизање свести шире јавности и информисање грађана.

 

Kraljevo GIZ

OSCE Stronger Together