ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Повереник Милан Мариновић, заменица Повереника Сања Унковић и в.ф. помоћнице генералног секретара из Сектора за жалбе и извршења у области приступа информацијама Славољупка Павловић састали су се у Министарству државне управе и локалне самоуправе са новом министарком државне управе и локалне самоуправе Јеленом Жарић Ковачевић и њеним сарадницима. У отвореном и садржајном разговору заједнички је оцењено да треба да се у што краћем року приступи изменама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја како би се решила постојећа ситуација са злоупотребом права на приступ информацијама од јавног значаја и ово право поново вратило својој сврси. Закључено је да треба наставити и оснажити сарадњу министарства и Повереника у корист свих грађана Републике Србије.

MDULS