ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Дана 5.7.2024. године, представници Службе Повереника – Сектора за едукацију и сертификацију Александар Коцић и Александра Лакићевић, одржали су обуку из области примене Закона о заштити података о личности запосленима у фирми НТЦ програм Нови Сад.

Фокус обуке био је решавање бројних недоумица у примени Закона о заштити података о личности са којима се запослени сусрећу у свакодневном раду.

 

NTC NS