ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

15.10. NS Славољупка Павловић, помоћница генералног секретара у Служби Повереника – Сектор за жалбе и извршења – приступ информацијама, одржала је јуче у Новом Саду обуку из области слободног приступа информацијама од јавног значаја за запослене у органима покрајинске управе, а у организацији Службе за управљање људским ресурсима Покрајинске владе Аутономне покрајине Војводина. Обуци су присуствовала овлашћена лица за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја, као и лица одговорна за израду и ажурирање информатора о раду у покрајинским органима јавне власти.

На обуци је посебно указано на најчешће грешке органа приликом поступања по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја, као и на новине предвиђене Предлогом закона о изменама и допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, који се налази у скупштинској процедури. Посебна пажња посвећена је условима за ограничење права на приступ информацијама због повреде права на приватност и заштиту података о личности, уз предочавање карактеристичних примера из праксе Повереника. Овај део обуке полазници семинара су оценили као посебно значајан и користан.

Збирни месечни статистички подаци

на;дан 31.5.2023.

У ПРОЦЕДУРИ: 5.775

ОБРАЂЕНО: 132.556

Опширније...