ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Закон о изменама и допунама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) објављен је 8. новембра 2021. године у 105. броју Службеног гласника. Овај закон ступа на снагу 16. новембра 2021. године а почиње да се примењује по истеку три месеца од дана ступања на снагу.

Тим поводом, повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Милан Мариновић, је отпочео са припремама за примену усвојених измена закона који ће допринети смањењу злоупотребе овог права као и повећати проактивност рада органа јавне власти.

Усвајањем ових измена омогућена је и децентрализација Службе Повереника, којим ће се повећати доступност oвe институције и грађанима ван Београда.

Збирни месечни статистички

подаци

на дан 30.12.2022.

У ПРОЦЕДУРИ: 4318  

ОБРАЂЕНО: 125.784

Опширније...