ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

24.11 Служба Повереника одржала је данас онлајн предавање студентским организацијама са Правног факултета Универзитета у Београду, Студентској организацији за међународну сарадњу и Клубу за друштвене односе, како би им представили рад самосталног и независног државног органа и два права које он штити.

Студенти су упознати са историјатом, организационом структуром и надлежностима Повереника, као и законским оквиром његовог поступања. Предавачи су изнели најилустративније примере из праксе Повереника и пружили статистичке податке у области доступности информацијама од јавног значаја.

Кроз дискусију о надлежностима Повереника у овој области посебно су наглашена искључења и ограничења права на приступ информацијама од јавног значаја, као и примена ових права током пандемије изазване корона вирусом.

Збирни месечни статистички подаци

на;дан 31.5.2023.

У ПРОЦЕДУРИ: 5.775

ОБРАЂЕНО: 132.556

Опширније...