ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Повереник Милан Мариновић, заменица повереника Сања Унковић и сарадници примили су данас представнике Канцеларије ОЕБС за демократске институције и људска права (ODIHR), који спроводе процену потребе посматрања избора.

Том приликом повереник Мариновић је указао да нема непосредне надлежности у изборном процесу, али има улогу у остваривању права на заштиту података о личности и праву на приступ информацијама од јавног значаја у вези са предизборним активностима политичких странака.

Повереник је са аспекта својих надлежности указао да се у предизборним активностима повећава број захтева за слободан приступ информацијама упућених органима јавне власти, и да се грађани чешће обраћају указујући на повреду њихових права у области заштите података о личности.

Повереник у том периоду кроз саопштења, медијска гостовања указује на права и обавезе изборних актера као и самих грађана, приликом обраде података о личности бирача.

Збирни месечни
статистички

подаци

на дан 31.1.2024.
У ПРОЦЕДУРИ: 12.917
ОБРАЂЕНО: 148.075

Опширније...