ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Obuka ZZPL 8 9 12 21   Служба Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности одржала је 8. и 9. децембра 2021. године, онлајн обуку на тему „Примена Закона о заштити података о личности“ свим заинтересованим лицима која су нам се обратила за захтевом. ;

Ово је последња обука у 2021. години коју је организовала Служба Повереника из области заштите података о личности. Повереник позива сва заинтересована лица за предстојеће обуке из ове области, да му се обрате са захтевом путем е маил адресе: office@poverenik.rs .

Наглашавамо да су све обуке које Служба Повереника одржава некомерцијалног карактера, без финансијске надокнаде.

Збирни месечни статистички подаци

на;дан 31.5.2023.

У ПРОЦЕДУРИ: 5.775

ОБРАЂЕНО: 132.556

Опширније...