ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Пројекат „Изградња капацитета Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности за ефективно и адекватно извршавање његових законских овлашћења и обезбеђивање остваривања права на слободан приступ информацијама и права на заштиту података у складу са европским стандардима"

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности je током 2012. године са Повереником за информације Републике Словеније, успешно реализовао вишемесечни пројекат „Унапређење заштите података о личности", који је финансиран из средстава Инструмената претприступне помоћи Европске уније („Twinning Project IPA 2009 Project No. SR/2009/IB/JH/01TWL").

Главни циљ пројекта је било јачање имплементације Закона о заштити података о личности на свим нивоима у Републики Србији и што брже усклађивање прописа са стандардима заштите података о личности у ЕУ.

Повереник је крајем јуна 2012. успешно окончао пројекат „Јачање механизама одговорности у јавним финансијама" који је од априла 2010. године спроводио у сарадњи са Развојним програмом Уједињених Нација (УНДП), а који је финансирала Влада Краљевине Норвешке.

Збирни месечни статистички
подаци
 у области доступности
информацијама
 и заштите
података
 о личности

на;дан 30.11.2021.
У ПРОЦЕДУРИ: 4.404
ОБРАЂЕНО: 106.303

Опширније...