ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Извор Данас

Данас -   Неопходни закони о приватности, тајнама и отварању архиве БИА

Београд - Осим Закона о слободном приступу информацијама, нужно је донети законе о приватности, тајнама и отварању архива тајних служби, каже за Данас повереник за информације од јавног значаја Родољуб Шабић, говорећи о проблемима у раду Повереништва.

Извор: Данас

Поводом примедаба повереника Шабића на Предлог закона о полицији

Данас -  Када полиција сме да ћути

Интерес јавности за информације којима располаже МУП мора да се помири са правом појединца на заштиту личности - каже за Данас полициолог Богољуб Милосављевић

Београд - Кабинет повереника за информације од јавног значаја упозорио је да би посланици у Скупштини Србије требало да амандманима измене члан 5. Предлога закона о полицији "учине га јаснијим и прецизнијим и отклоне могућност да, макар и индиректно, буду дезавуисана поједина решења садржана у Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја".

Извор: Данас

Почетком марта објављена је информација да је Влада Србије продала Рударско-топионичарски басен Бор румунској компанији Купром. Информација није била изненађујућа, будући да су закључењу уговора о купопродаји претходили преговори који су потрајали месецима. Међутим, убрзо су се у јавности појавиле сумње у погледу тога да ли је садржина потписаног уговора у складу са условима тендера, а посебно са резултатима преговора које је купац водио са синдикатом у вези са социјалним програмом. Синдикат је од Агенције за приватизацију и надлежног министарства затражио да му се на располагање стави копија уговора. Показало се да тај захтев представља проблем. Синдикат није добио копију уговора, радикализовао је свој захтев, па су његови чланови и други грађани Бора своје незадовољство манифестовали и уличним демонстрацијама. За помоћ синдикат се обратио и поверенику за информације.

Извор: Данас

Данас - ШАБИЋ: Спровести препоруке СЕ о борби против корупције

Београд - Препоруке тела Савета Европе за борбу против корупције (ГРЕКО) треба извршити у року, до краја наредне године, како би то дало значајан допринос борби против те негативне појаве, сматра повереник за информације од јавног значаја Родољуб Шабић.

Збирни месечни статистички
подаци
 у области доступности
информацијама
 и заштите
података
 о личности

на дан 31.12.2021.
У ПРОЦЕДУРИ: 3.118
ОБРАЂЕНО: 108.330

Опширније...