ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Извор: Блиц

Недавна упозоравајућа изјава председника ГРЕЦО (Група земаља за борбу против корупције СЕ) да би наша земља, због неиспуњавања препорука ове највеће међудржавне антикорупцијске иницијативе, уз могуће непријатне консеквенце, могла бити подвргнута процедури за некооперативне земље, свакако заслужује озбиљну пажњу. Не због страха пред "претњом" евентуалне примене поменуте процедуре. Уосталом та претња и није сувише актуелна, јер било је још земаља које су имале проблеме са применом појединих препорука, али је само једна (Грузија) формално проглашена за некооперативну.Упозорење председника ГРЕЦО заслужује пажњу, јер подсећајући на то да Србија, ни док је председавала СЕ, није извршила највећи број препорука ГРЕЦО, укључујући и обезбеђење потребних услова за рад формираних антикорупцијских тела, скреће пажњу да нека схватања, која се намећу као доминантна, не могу обезбедити потребне резултате. Преузимање обавеза без воље или способности да се поштују као и усвајање закона без стварања реалних претпоставки за њихову примену и без анализе те примене, не могу донети ништа добро, напротив. Борба против корупције није ствар жеља него дела. То није "утакмица" на папирном већ на реалном терену. Ту није најважније да победимо Босну и Херцеговину, Македонију, Грузију, С. Арабију... Најважније је да победимо сами себе. Родољуб Шабић повереник за информације