ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Извор: Данас

-  у две речи

- Повереник за информације од јавног значаја Родољуб Шабић изјавио је да би било добро и корисно да седнице Владе Србије буду отворене за јавност.   

„Имајући у виду све специфичне услове, организационе, логистичке и друге проблеме мислим да би било добро да Влада Србије учини кораке у том правцу“, рекао је Шабић. Портал Скупштинска мрежа предложио је пре два дана Влади Србије да своје седнице отвори за јавност, а према Шабићевој оцени, „то је добар предлог који био користан за јавност, али и саму владу“. Он је подсетио да државе које су у непосредном окружењу Србије имају отворене седнице владе.