ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Извор: Блиц

ЕВРОПСКИ СТАНДАРДИ

коментари

Родољуб Шабић  повереник за информације

„Након вербалног дуела између подносиоца захтева и одговорне раднице В. Д. именована је завршила у Хитној помоћи, а тренутно се налази на болничком лечењу.“ Ово, веровали или не, стоји у изјашњењу које сам, поводом једне жалбе, ових дана добио. Оно што овај шокантан ексцес чини додатно индикативним јесте то да и тражилац информације није обичан грађанин, да ради у истој општини, да је њен функционер. То говори да прави узрок није само лични примитивизам већ нешто друго, за нас, нажалост, све карактеристичније. То друго је све присутнији анимозитет изазван „припадношћу“ различитим политичким странкама. Реч је о феномену који често угрожава чак и елементарне функције власти, а поготово примену нових, на европским стандардима заснованих закона.  

А управо европски демократски стандарди су једногласно прокламована „идеја водиља“ свих релевантних политичких странака. Ти стандарди одавно не одређују власт као владање, односно господарење, већ као добро управљање, у интересу оних који власт дају и плаћају, дакле грађана. За њихово остварење треба више од простог прокламовања. Нужно је и одговарајуће практично деловање. Дефинитивно не само најбољи већ и једини начин да се потврди искреност прокламованог је да се понашање „својих“ људи усклади са европским схватањима о суштини власти. Није лако, али је и могуће и неопходно.