ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Извор: Блиц

„ЈУБИЛЕЈ" ДОСИЈЕА

Родољуб Шабић повереник за информације

Парламентарна скупштина Савета Европе усвојила је на свом 23. заседању Резолуцију о мерама за разградњу наслеђа бивших комунистичких тоталитарних система. Тачка 9 овог, за продор слободе приступа информацијама у „забрањену зону", изузетно важног документа гласи: „Парламентарна скупштина поздравља стављање досијеа тајних служби на увид јавности у неким бившим комунистичким земљама. Она позива све земље да заинтересованима, на њихов захтев, омогуће увид у досијеа која су о њима водиле некадашње тајне службе."    

Готово све некадашње социјалистичке државе следиле су овај апел Савета Европе.Наша земља, нажалост, није. Ове године навршила се деценија од усвајања неведене Резолуције Парламентарне скупштине Савета Европе. И шест година од пада ауторитарног режима код нас. И три године од пријема наше земље у Савет Европе. У сваком случају, много времена. Сваки од ових „јубилеја" упозорава на то да је крајње време да, доношењем закона о отварању досијеа тајних служби, учинимо нешто изузетно важно и за међународни углед наше земље и за њену даљу демократску транзицију.