ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Извор: Данас

Данас - ШАБИЋ: Спровести препоруке СЕ о борби против корупције

Београд - Препоруке тела Савета Европе за борбу против корупције (ГРЕКО) треба извршити у року, до краја наредне године, како би то дало значајан допринос борби против те негативне појаве, сматра повереник за информације од јавног значаја Родољуб Шабић.

- Веома је важно да се према препорукама као држава односимо озбиљно и одговорно, те да оне буду извршене у остављеном року. Тај рок је крај 2007. године и не бисмо смели да се заваравамо да на располагању имамо много времена и да можемо понављати грешке, став је повереника Шабића који је јуче саопштио његов кабинет.

ГРЕКО је у свом првом извештају о Србији препоручио 25 мера које српске власти треба да спроведу. У извештају се наглашава да се у Србији корупција доживљава као озбиљан проблем који утиче на многе јавне секторе, а да су најугроженији правосуђе, локалне власти, царина, полиција и здравство. Указује се, међутим, на то да је учињен напор на њеном сузбијању и посебно указује на усвајање антикорупцијске стратегије, рад на акционом плану и реформи правосуђа.

Шабић је изразио задовољство због тога што је ГРЕКО указао на антикорупцијски потенцијал Закона о слободном приступу информацијама и од власти Србије затражио обуку државних службеника посвећених том послу. Шабић сматра да је потребно да се преиспитају досад направљени пропусти у борби против корупције јер је Србија и без препорука ГРЕКО могла да много тога уради.

- Зар је заиста неопходно да нас експерти ГРЕКО упозоравају на потребу обуке кадрова за примену Закона о слободном приступу информацијама, када је то као обавеза изричито предвиђена чланом 42 закона, наводи Шабић. С. Д.