ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Извор: Данас

Поводом примедаба повереника Шабића на Предлог закона о полицији

Данас -  Када полиција сме да ћути

Интерес јавности за информације којима располаже МУП мора да се помири са правом појединца на заштиту личности - каже за Данас полициолог Богољуб Милосављевић

Београд - Кабинет повереника за информације од јавног значаја упозорио је да би посланици у Скупштини Србије требало да амандманима измене члан 5. Предлога закона о полицији "учине га јаснијим и прецизнијим и отклоне могућност да, макар и индиректно, буду дезавуисана поједина решења садржана у Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја".

- Поједине одредбе члана 5. Предлога закона о полицији су контроверзне. Тумачењем тих одредаба на одређен начин, обавезе полиције као државног органа могле би бити знатно редуковане у односу на обавезе које имају сви други државни органи - истиче се у саопштењу Кабинета.

Повереник за информације од јавног значаја Родољуб Шабић каже за Данас да је поводом Предлога закона о полицији председнику Одбора Скупштине Србије за културу и информисање Александру Лазаревићу послао писмо у којем изражава наду да ће посланици амандманима интервенисати на члан 5.

- Надам се да ће посланици отклонити могућност да се, због флуидног начина којим Предлог утврђује обавезе полиције у вези са информисањем, редукује круг права који је регулисан Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја - истиче Шабић.

Постоји могућност, сматра Шабић, да се створи основ за ускраћивање информација.

- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја изричито искључује потребу да било ко доказује интерес за приступ информацијама. Не постоји појам "основаног интереса". Закон о слободном приступу информацијама познаје могућност да се приступ информацији ограничи, ако је она поверљива, уз услов да би њеним одавањем могле да наступе тешке правне последице - истиче Шабић.

- Интерес јавности за информације којима располаже МУП мора да се помири са правом појединца на заштиту личности - каже за Данас полициолог Богољуб Милосављевић.

То је јако осетљиво, није реч о информацијама за јавност, њихови власници су људи на које се оне односе. Треба, дакле, тражити баланс између права јавности да сазна и права појединца.

Богољуб Милосављевић констатује да је спречавање полиције да широко тумачи степен поверљивости информација проблем у свим државама света.

- Питање је времена када информације могу да се дају, али и интереса истраге, јер већина информација које поседује полиција не може да се саопшти. Закон треба да створи начела за класификовање информација; које информације о полицији полиција може да чува, у којим евиденцијама, како рукује њима и када појединци имају право на увид - каже Богољуб Милосављевић. Б. Т.