ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

 • Назив органа:

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

 • Адреса седишта:

Булевар краља Александра бр. 15, 11 000 Београд

 • Матични брoj:

17600524

 • Порески идентификациони брoj:

103832055

 • Адреса за пријем поднесака:

Булевар краља Александра бр. 15 11000 Београд

 • Адреса за пријем електронских поднесака:

office@poverenik.rs

 

word Информатор о раду

pdf Информатор о раду

 • Назив органа:

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

 • Адреса седишта:

Булевар краља Александра бр. 15, 11 000 Београд

 • Матични брoj:

17600524

 • Порески идентификациони брoj:

103832055

 • Адреса за пријем поднесака:

Булевар краља Александра бр. 15 11000 Београд

 • Адреса за пријем електронских поднесака:

office@poverenik.rs 

 

word Информатор о раду

pdf Информатор о раду

 • Назив органа:

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

 • Адреса седишта:

Булевар краља Александра бр. 15, 11 000 Београд

 • Матични брoj:

17600524

 • Порески идентификациони брoj:

103832055

 • Адреса за пријем поднесака:

Булевар краља Александра бр. 15 11000 Београд

 • Адреса за пријем електронских поднесака:

office@poverenik.rs

 

word ИНФОРМАТОР О РАДУ

pdf ИНФОРМАТОР О РАДУ

 • Назив органа:

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

 • Адреса седишта:

Булевар краља Александра бр. 15, 11 000 Београд

 • Матични брoj:

17600524

 • Порески идентификациони брoj:

103832055

 • Адреса за пријем поднесака:

Булевар краља Александра бр. 15 11000 Београд

 • Адреса за пријем електронских поднесака:

office@poverenik.rs

 

word ИНФОРМАТОР О РАДУ

pdf ИНФОРМАТОР О РАДУ

 

 

Збирни месечни статистички
подаци у области доступности
информацијама и заштите
података о личности

 на дан 28.4.2022.

У ПРОЦЕДУРИ: 2.888

ОБРАЂЕНО: 112.348

Опширније...