ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

1. Листа кандидата који су испунили мерила за избор за радно место бр. 3

2. Листа кандидата који су испунили мерила за избор за радно место бр. 15

3. Листа кандидата који су испунили мерила за избор за радно место бр. 25

4. Листа кандидата којa нису испунили мерила за избор за радно место бр. 30

5. Листа кандидата који су испунили мерила за избор за радно место бр. 34

6. Листа кандидата који су испунили мерила за избор за радно место бр. 48

7. Листа кандидата који су испунили мерила за избор за радно место бр.64

8. Листа кандидата који су испунили мерила за избор за радно место бр.73

9. Листа кандидата који су испунили мерила за избор за радно место бр. 75

10. Листа кандидата који су испунили мерила за избор за радно место бр. 91

11. Листа кандидата који су испунили мерила за избор за радно место бр. 97

Спискови кандидата са којима се спроводи изборни поступак 22.11.2021:

Радно место бр. 3 - Списак кандидата са којима се спроводи изборни поступак

Радно место бр. 15 - Списак кандидата са којима се спроводи изборни поступак

Радно место бр. 25 - Списак кандидата са којима се спроводи изборни поступак

Радно место бр. 30 - Списак кандидата са којима се спроводи изборни поступак

Радно место бр. 34 - Списак кандидата са којима се спроводи изборни поступак

Радно место бр. 48 - Списак кандидата са којима се спроводи изборни поступак

Радно место бр. 64 - Списак кандидата са којима се спроводи изборни поступак

Радно место бр. 73 - Списак кандидата са којима се спроводи изборни поступак

Радно место бр. 75 - Списак кандидата са којима се спроводи изборни поступак

Радно место бр. 91 - Списак кандидата са којима се спроводи изборни поступак

Радно место бр. 97 - Списак кандидата са којима се спроводи изборни поступак

 

ЈАВНИ КОНКУРС - Датум истека рока за пријављивање 4.11.2021.

Образац пријаве за радно место бр. 3

Образац пријаве за радно место бр. 15

Образац пријаве за радно место бр. 25

Образац пријаве за радно место бр. 30

Образац пријаве за радно место бр. 34

Образац пријаве за радно место бр. 48

Образац пријаве за радно место бр. 64

Образац пријаве за радно место бр. 73

Образац пријаве за радно место бр. 75

Образац пријаве за радно место бр. 91

Образац пријаве за радно место бр. 97

Збирни месечни статистички
подаци у области доступности
информацијама и заштите
података о личности

 на дан 28.4.2022.

У ПРОЦЕДУРИ: 2.888

ОБРАЂЕНО: 112.348

Опширније...