ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

1. Листа кандидата који су испунили мерила за избор за радно место бр. 18

2. Листа кандидата који су испунили мерила за избор за радно место бр. 19

3. Листа кандидата који су испунили мерила за избор за радно место бр. 22

4. Листа кандидата који су испунили мерила за избор за радно место бр. 36

5. Листа кандидата који су испунили мерила за избор за радно место бр. 64

6. Листа кандидата који су испунили мерила за избор за радно место бр. 67

7. Листа кандидата који су испунили мерила за избор за радно место бр.70

 

Спискови кандидата са којима се спроводи изборни поступак:

1. Радно место за управно-правне послове, ред.бр.18 Правилника

2. Радно место за управно-правне послове, ред.бр. 19 Правилника

3. Радно место за управно-правне послове, ред.бр. 22 Правилника

4. Радно место за информационе и комуникационе технологије, ред.бр. 31 Правилника

5. Радно место за подршку у пословима инспекцијског надзора, ред.бр.36 Правилника

6. Радно место за односе са јавношћу, ред.бр. 64 Правилника

7. Радно место за подршку у припреми извештаја, ред.бр. 67 Правилника

8. Радно место за административне послове, ред.бр. 70 Правилника

 

ЈАВНИ КОНКУРС - Датум истека рока за пријављивање је 21. 11. 2019. године

Образац пријаве за радно место 1

Образац пријаве за радно место 2

Образац пријаве за радно место 3

Образац пријаве за радно место 4

Образац пријаве за радно место 5

Образац пријаве за радно место 6

Образац пријаве за радно место 7

Образац пријаве за радно место 8

Образац пријаве за радно место 9

 

Збирни месечни статистички
подаци
 у области доступности
информацијама
 и заштите
података
 о личности

на дан 31.12.2021.
У ПРОЦЕДУРИ: 3.118
ОБРАЂЕНО: 108.330

Опширније...