ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Републике Србије објављује конкурс за најбоље израђен информатор о раду органа власти.

Свако има право да предложи један или више органа јавне власти (државни орган, орган територијалне аутономије, орган локалне самоуправе, организацију којој је поверено вршење јавних овлашћења) за које сматра да имају најбољи информатор о раду. Орган јавне власти може и сам да се пријави на конкурс.

У разматрање ће се узети само информатори који су постављени на званичним интернет презентацијама органа на начин предвиђен Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа ("Сл. гласник РС", бр. 68/10).

Признање за најбољи информатор органа биће уручено приликом обележавања 28. септембра, Међународног дана права јавности да зна.

Рок за подношење пријава је 27. август 2021. године.

1. Листа кандидата који су испунили мерила за избор за радно место бр. 8

2. Листа кандидата који су испунили мерила за избор за радно место бр. 10

3. Листа кандидата који су испунили мерила за избор за радно место бр. 11

4. Листа кандидата који су испунили мерила за избор за радно место бр. 23

5. Листа кандидата који су испунили мерила за избор за радно место бр. 25

6. Листа кандидата који су испунили мерила за избор за радно место бр. 34

7. Листа кандидата који су испунили мерила за избор за радно место бр.47

8. Листа кандидата који су испунили мерила за избор за радно место бр. 57

9. Листа кандидата који су испунили мерила за избор за радно место бр. 68

10. Листа кандидата који су испунили мерила за избор за радно место бр. 77

Спискови кандидата са којима се спроводи изборни поступак:

Радно место бр. 8

Радно место бр. 10

Радно место бр. 11

Радно место бр. 23

Радно место бр. 25

Радно место бр. 34

Радно место бр. 47

Радно место бр. 57

Радно место бр. 68

Радно место бр. 77

ЈАВНИ КОНКУРС - Датум истека рока за пријављивање 11. 3. 2021.

Образац пријаве за радно место бр. 8

Образац пријаве за радно место бр. 10

Образац пријаве за радно место бр. 11

Образац пријаве за радно место бр. 23

Образац пријаве за радно место бр. 25

Образац пријаве за радно место бр. 34

Образац пријаве за радно место бр. 47

Образац пријаве за радно место бр. 57

Образац пријаве за радно место бр. 68

Образац пријаве за радно место бр. 77

Збирни месечни статистички
подаци
 у области доступности
информацијама
 и заштите
података
 о личности

на дан 31.12.2021.
У ПРОЦЕДУРИ: 3.118
ОБРАЂЕНО: 108.330

Опширније...