ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 27.10.2021. године објављује Акт бр. 071-01-3320/2021-03 oд 28.8.2021. године, јер достављање на други начин није било могуће.

071-01-3320/2021-03

 Датум архивирања: 2.12.2021. године

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 29.9.2021. године објављује Закључак бр. 071-01-2207/2020-03 од 4.8.2021. године, јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 071-01-2207/2020-03

Датум архивирања 18.10.2021. године

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 29.9.2021. године објављује Решење бр. 071-01-2508/2020-03 oд 19.7.2021. године, јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 071-01-2508/2020-03

Датум архивирања 18.10.2021. године

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 29.9.2021. године објављује Закључак бр. 071-01-1667/2021-03 oд 29.6.2021. године, јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 071-01-1667/2021-03

Датум архивирања 18.10.2021. године

Збирни месечни статистички
подаци
 у области доступности
информацијама
 и заштите
података
 о личности

на;дан 30.11.2021.
У ПРОЦЕДУРИ: 4.404
ОБРАЂЕНО: 106.303

Опширније...