ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 24.12.2021. године објављује Aкт бр. 072-16-2457/2021-06 oд 11.10.2021. године, јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 072-16-2457/2021-06

Датум архивирања 26.1.2022. године

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 13.12.2021. године објављује Закључак бр. 071-01-2898/2020-03 oд 30.11.2021. године, јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 071-01-2898/2020-03

Датум архивирања 26.1.2022. године

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 2.12.2021. године објављује Решење бр. 071-01-106/2020-03 oд 17.9.2021. године, јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 071-01-106/2020-03

Датум архивирања 04.01.2022.

 Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 24.11.2021. године објављује Акт бр. 071-06-2930/2021-01 oд 17.8.2021. године, јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ:071-06-2930/2021-01

 

Датум архивирања: 13.12.2021.

Збирни месечни статистички
подаци
 у области доступности
информацијама
 и заштите
података
 о личности

на дан 31.12.2021.
У ПРОЦЕДУРИ: 3.118
ОБРАЂЕНО: 108.330

Опширније...