ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 13.4.2022. године објављује Решење бр. 071-01-1436/2021-03 oд 25.3.2022. године, јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ:071-01-1436/2021-03

Датум архивирања 5.5.2022. године

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 13.4.2022. године објављује Акт бр. 071-01-1440/2021-03 oд 28.3.2022. године, јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ:071-01-1440/2021-03

Датум архивирања 5.5.2022. године

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 12.4.2022. године објављује Акт бр..;071-21-750/2022-07 oд 25.3.2022. године, јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ:071-21-750/2022-07

Датум архивирања 5.5.2022. године

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 12.4.2022. године објављује Акт бр..;071-01-1438/2021-03 oд 30.3.2022. године, јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 071-01-1438/2021-03

Датум архивирања 5.5.2022. године

Збирни месечни статистички
подаци у области доступности
информацијама и заштите
података о личности

 на дан 28.4.2022.

У ПРОЦЕДУРИ: 2.888

ОБРАЂЕНО: 112.348

Опширније...