ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ



logo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ





Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 13.7.2021. године објављује Закључак бр. 071-01-483/2020-03 oд 16.4.2021. године, јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 071-01-483/2020-03

Датум архивирања 20.8.2021. године

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 13.7.2021. године објављује Закључак бр. 071-01-482/2020-03 oд 20.4.2021. године, јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 071-01-482/2020-03

Датум архивирања 20.8.2021. године

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 13.7.2021. године објављује Закључак бр. 071-01-84/2020-03 oд 20.4.2021. године, јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 071-01-84/2020-03

Датум архивирања 20.8.2021. године

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 13.7.2021. године објављује Закључак бр. 071-01-77/2020-03 oд 20.4.2021. године, јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 071-01-77/2020-03

Датум архивирања 20.8.2021. године

Збирни месечни статистички
подаци
 у области доступности
информацијама
 и заштите
података
 о личности

на дан 31.10.2021.
У ПРОЦЕДУРИ: 4.408
ОБРАЂЕНО: 105.539

Опширније...