ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 17.4.2018. године објављује Решење бр. 071-01-81/2018-03 од 26. 3. 2018 године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ бр.071-01-81/2018-03

Датум архиварања 18.5.2018. године

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 30. 3. 2018. године објављује Упозорење бр. 072-03-2497/2017-05 од 5. 10. 2017 године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ бр. 072-03-2497/2017-05

Датум архивирања 17.4.2018. године

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 10 1 2018 године објављује решење бр. 071-01-3478/2017-03 од 16 11 2017 године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ бр. 071-01-3478/2017-03

Датум архивирања: 30.3.2018.

Збирни месечни статистички
подаци
 у области доступности
информацијама
 и заштите
података
 о личности

на дан 31.12.2021.
У ПРОЦЕДУРИ: 3.118
ОБРАЂЕНО: 108.330

Опширније...