ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 13.7.2021. године објављује Закључак бр. 071-01-78/2020-03 oд 20.4.2021. године, јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 071-01-78/2020-03

Датум архивирања: 20.8.2021. године

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 13.7.2021. године објављује Решење бр. 071-01-765/2020-03 oд 13.4.2021. године, јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 071-00-765/2020-03

Датум архивирања: 20.8.2021. године

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 12.7.2021. године објављује Акт бр. 071-01-2355/2021-03 oд 24.6.2021. године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 071-01-2355/2021-03

Датум архивирања: 20.8.2021. године

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 7.7.2021. године објављује решење бр. 071-01-1463/2021-03 oд 10.6.2021. године, јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 071-01-1463/2021-03

Датум архивирања 20.8.2021. године

Збирни месечни статистички
подаци
 у области доступности
информацијама
 и заштите
података
 о личности

на дан 31.10.2021.
У ПРОЦЕДУРИ: 4.408
ОБРАЂЕНО: 105.539

Опширније...