ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 18.6.2021. године објављује Решење бр. 071-01-3713/2019-03 oд 29.1.2021. године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 071-01-3713/2019-03

Датум архивирања: 20.8.2021. године

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 18.6.2021. године објављује Решење бр. 071-01-3641/2019-03 oд 29.1.2021. године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 071-01-3641/2019-03

Датум архивирања: 20.8.2021. године

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 18.6.2021. године објављује Решење бр. 071-01-4071/2019-03 oд 29.1.2021. године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 071-01-4070/2019-03

Датум архивирања: 20.8.2021. године

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 18.6.2021. године објављује Решење бр. 071-01-4071/2019-03 oд 29.1.2021. године јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 071-01-4071/2019-03

Датум архивирања: 20.8.2021. године

Збирни месечни статистички
подаци
 у области доступности
информацијама
 и заштите
података
 о личности

на дан 31.10.2021.
У ПРОЦЕДУРИ: 4.408
ОБРАЂЕНО: 105.539

Опширније...