ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 24.9.2021. године објављује Акт бр. 071-01-3204/2021-03 oд 25.8.2021. године, јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 071-01-3204/2021-03

Датум архивирања 18.10.2021. године

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 16.9.2021. године објављује Решење бр. 071-01-2753/2021-03 oд 22.7.2021. године, јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 071-01-2753/2021-03

Датум архивирања 18.10.2021. године

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 26.8.2021. године објављује акт бр. 072-04-476/2021-07 oд 26.8.2021. године, јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 072-04-476/2021-07

 

Датум архивирања 16.9.2021. године

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности дана 10.8.2021. године објављује Закључак бр. 071-01-316/2020-03 oд 11.6.2021. године, јер достављање на други начин није било могуће.

Преузмите документ: 071-01-316/2020-03

 

Датум архивирања 16.9.2021. године

Збирни месечни статистички

подаци у области доступности

информацијама и заштите

података о личности

на;дан 30.11.2021.

У ПРОЦЕДУРИ: 4.404

ОБРАЂЕНО: 106.303

Опширније...