ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

У последњих неколико дана учестала су обраћања родитеља школске деце Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, којима родитељи указују на то да просветни радници путем савремених електронских средстава комуникације (вајбер и фејсбук групе, имејлови и слично) захтевају доставу обавештења о здравственом стању ученика и њихових чланова породице, правдајући то захтевом школских управа и Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности обавештава све заинтересоване да ће за време трајања ванредног стања у Србији и с тим у вези примене мера Владе Републике Србије у циљу сузбијања ширења вируса COVID-19, а у односу на комуникацију са грађанима, служба Повереника радити на следећи начин:

  • Лица која имају потребу да комуницирају са службом Повереника могу то да чине телефоном, електронском поштом или класичном поштом, на контакт податке Повереника који су објављени на интернет страници Повереника, и то на тел. 011/3408900, мејл: office@poverenik.rs ;
  • Писарница службе Повереника неће остваривати непосредан контакт са лицима која имају потребу да комуницирају са службом Повереника;
  • Представници службе Повереника неће примати странке нити ће остваривати непосредан контакт са лицима која имају потребу да комуницирају са службом Повереника.

Наведеним мерама, као и успостављеном организацијом рада запослених у служби, Повереник се доследно придружује реализацији мера Владе Републике Србије у циљу сузбијања ширења вируса COVID-19.

Поводом одлуке о увођењу ванредног стања коју су 15. марта 2020. године донели председник Републике, председник Народне скупштине и председник Владе Републике Србије и свим мерама које је с тим у вези, а у циљу сузбијања ширења вируса КОВИД-19, донела Влада Републике Србије, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности упућује апел грађанима Србије да се понашају у свему у складу са мерама Владе РС.

Повереник позива све грађане, а посебно оне старије животне доби, да се у актуелној епидемиолошкој ситуацији у Србији понашају одговорно, самодисциплиновано, да искажу пуно разумевање за постојеће околности у којима се нашло наше друштво као и безмало цело човечанство, као и на јединство понашања и деловања у складу са мерама и упутствима надлежних органа и тела Републике Србије, поштујући савете стручњака.

Током последња два дана Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности примио је већи број жалби изјављених због „ћутања“ здравствених и просветних установа по захтевима којима су тражене информације о опремљености тих установа за борбу против ширења корона вируса (поседовање заштитних маски, дезинфенкционих средстава за чишћење и сл.).

С тим у вези, Повереник подсећа да су информације којима располаже орган власти, а које се односе на угрожавање, односно заштиту здравља становништва и животне средине, хитног карактера. У односу на њих оправдани интерес јавности да зна увек постоји и орган власти не може да доказује супротно. Осим тога, по захтевима за приступ таквим информацијама орган јавне власти је дужан да поступи без одлагања, а најкасније у року од 48 сати од пријема захтева (члан 16. став 2. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја).

Збирни месечни статистички
подаци
 у области доступности
информацијама
 и заштите
података
 о личности

на дан 31.12.2021.
У ПРОЦЕДУРИ: 3.118
ОБРАЂЕНО: 108.330

Опширније...