ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

 

Председник Народне скупштине Републике Србије заказао је за 8. март прву и другу седницу редовног заседања Народне скупштине. У дневни ред ових седница није уврштено давање сагласности на акте о оснивању и организацији службе Повереника за информације од јавног значаја.

Грађани, медији и невладине организације обраћају се Поверенику за информације од јавног значаја указујући на то да им неки органи власти не омогућавају приступ информацијама од јавног значаја позивајући се притом на то да Повереник за инфомације од јавног значаја није донео упутство предвиђено законом.        

Поводом одлуке Врховног савета одбране да скине државну тајну са објекта за посебне намене «Караш» у Топчидеру као и поводом отворених питања у вези са статусом Бранислава Пухала припадника Војске Србије и Црне Горе, Поверенику за информације од јавног значаја обраћао се већи број новинара из различитих медија.

Повереник за информације од јавног значаја оцењује да је веома важно да Народна скупштина Републике Србије без одлагања стави на дневни ред и усвоји нужне измене Закона о јавном информисању.

Посебно је битно да се интервенише на члану 101 важећег Закона. Тим чланом је утврђен рок након чијег истека треба да престану са радом штампана јавна гласила која се финансирају из јавних прихода. Поводом тога Повереник Родољуб Шабић је изјавио следеће:

Збирни месечни статистички
подаци
 у области доступности
информацијама
 и заштите
података
 о личности

на дан 31.12.2021.
У ПРОЦЕДУРИ: 3.118
ОБРАЂЕНО: 108.330

Опширније...