ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

На иницијативу Повереника за информације Републике Словеније, 20. октобра 2020. године, одржана је прва регионална конференција “Иницијатива 2020”. На Конференцији је учествовао и повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Милан Мариновић. Иницијатива окупља институције из земаља региона, које се баве заштитом права на приступ информацијама од јавног значаја. Сврха рада Иницијативе 2020 је професионална сарадња и размена добрих пракси у промоцији и заштити права на приступ информацијама од јавног значаја. Слична иницијатива у оквиру „Иницијативе 2017“ већ је формирана и делује на пољу заштите података о личности.

Током састанка, који је био одржан путем видео конференције услед ситуације која је проузрокована вирусом SARS-CoV-2, свака земља презентовала је свој досадашњи рад у области права на приступ информацијама од јавног значаја, правну регулативу, проблеме које органи имају у поступцима решавања по жалбама и друге проблеме са којима се суочавају у свом раду.

На конференцији је констатовано да све земље имају сличне проблеме у свом раду: како смањити „ћутање“ управе, жалбе изазване вирусом COVID-19, тенденција органа јавне власти да се „искључе“ из закона (тужилаштва, судови, агенције), злоупотреба права, едукативне активности, како се борити против великог броја жалби, како јасно разграничити одговорност овлашћеног лица од руководиоца органа као одговорног лица.

На крају састанка усвојена је заједничка Декларација Иницијативе 2020 као темељ за добру сарадњу и размену искуства између учесника у будућности.

Збирни месечни статистички

подаци

на дан 30.11.2022.

У ПРОЦЕДУРИ: 3.423

ОБРАЂЕНО: 123.647

Опширније...