ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Дана 16. и 17. новембра 2020. године у организацији Службе Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности одржана је дводневна online обука на тему „Примена Закона о заштити података о личности“.

Услед ситуације која је проузрокована вирусом SARS-CoV-2 предметна обука одржана је путем „Zoom“ апликације, а обуци су присуствовали представници различитих државних органа и институција, судије, адвокати, као и представници привредног сектора. Укупно је било 27 регистрованих учесника.

Обука је била прилагођена лицима за заштиту података о личности односно фокус је био на питањима која су од значаја за њихов рад, с обзиром на то да су они били учесници обуке.

Повереник ће се потрудити да и у наредном периоду одржава сличне обуке како би свим заинтересованима лицима помогао да унапреде знања из области заштите података о личности, да укаже на обавезе које проистичу из Закона, али и да предочи остала питања и теме у вези са применом Закона о заштити података о личности.

Стога, Повереник упућује позив свим заинтересованим лицима да му се обрате уколико би у наредном периоду желели да присуствују обукама које ће организовати Служба Повереника.

Збирни месечни статистички

подаци

на дан 30.11.2022.

У ПРОЦЕДУРИ: 3.423

ОБРАЂЕНО: 123.647

Опширније...