ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

У складу са овлашћењем из ;Закона о заштити података о личности, Повереник је решењем од 23.08.2021. године усвојио захтев привредног друштва „ERNST & YOUNG“ д.о.о. Београд-Нови Београд и одобрио прва обавезујућа пословна правила- Политика за руковаоце од 01.08.2021. године. Захтев привредног друштва „ERNST & YOUNG“ д.о.о. Београд-Нови Београд је уједно био и први захтев за одобрење обавезујућих пословних правила које је Повереник примио у складу са Законом о заштити података о личности.

Повереник овом приликом подсећа руковаоце и обрађиваче на њихову законску обавезу да  је потребно да, уколико на основу обавезујућих пословних правила износе податке из Републике Србије у другу државу или у међународну организацију за коју листом Владе Републике Србије није утврђено постојање примереног нивоа заштите,   таква обавезујућа пословна правила буду одобрена од стране Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Републике Србије.

Збирни месечни

статистички подаци 

на дан 31.8.2023.

У ПРОЦЕДУРИ: 9.042

ОБРАЂЕНО: 135.754

Опширније...