ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Forum 30 9 21  Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности јуче је, у сарадњи са Пројектом за одговорну власт Америчке агенције за међународни развој (УСАИД), организовао онлајн Форум о слободном приступу информацијама од јавног значаја – „Доступност информација из јавнотужилачких и судских поступака“ у намери да се укаже на значај транспарентног рада судова и тужилаштва. Циљ Форума је да се ближе објасни ;јавности која су то њихова права код ове врсте поступака, које информације грађани на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја могу добити у судским поступцима, а које не.

„У сврху контроле рада свих органа власти, уопште, и спречавања корупције, посебно, грађани имају право да траже све информације од јавног значаја које су у поседу свих органа власти па и судова и јавних тужилаштава. Траснспарентност рада органа правосуђа и тужилаштава је један од најнеопходнијих предуслова стицања поверења грађана у државу и органе власти и гаранција за законито функционисање система. Из тог разлога је веома битно да судови и тужилаштва поштују своје обавезе које као органи власти имају по Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја”, нагласио је Милан Мариновић, повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

„Од 2018. године, од када CeSID спроводи годишња истраживања јавног мњења о напорима власти у борби против корупције у Србији, уочено је да иако 60% грађана препознаје да судови и тужилаштва имају важну улогу у борби против корупције, јавност и даље није задовољна њиховим учинком, док мало више од половине испитаника сматра да су ови органи мало или нимало посвећени сузбијању корупције“, истакла је Џеклин Вилијамс Бриџерс, директорка УСАИД-овог Пројекта за одговорну власт. Она је даље истакла да је рад канцеларије Повереника, у остваривању права на приступ информацијама, од великог значаја за унапређење одговорне власти и борбе против корупције. Такође, правовремени приступ информацијама доприноси сарадњи медија и цивилног друштва у повећању транспарентности рада тужилаштава и судова. 

У овом дијалогу учествовали су и представници Апелационог суда у Београду, Републичког јавног тужиоца, међународних експерата из Словеније и Хрватске, организације цивилног друштва, као и представници медија који су изнели своје искуство и изазове у раду у овој области.

Учесници су се сложили да са једне стране грађани не препознају одређена ограничења која се односе на податке из истрага и судских поступака, док са друге стране не постоји и уједначена судска пракса поступања по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја. Неопходна је учестала едукација судова и јавних тужилаштава, као органа јавне власти, али и шире јавности о овом праву како би постигли већу транспарентност у раду јавнотужилачких и судских поступака.

Збирни месечни
статистички

подаци

на дан 31.1.2024.
У ПРОЦЕДУРИ: 12.917
ОБРАЂЕНО: 148.075

Опширније...