ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Initiativa 2020 

На састанку Иницијативе 2020. истакнута је неопходност постојања самосталних и независних државних органа и обезбеђивање њиховог несметаног рада

Друга регионална Конференција Иницијативе 2020, удружења које окупља независне органе из земаља региона које се баве заштитом права на приступ информацијама од јавног значаја, одржана је на Бледу од 3. до 5. октобра 2021. године.  Сврха удружења је сарадња и размена искустава и праксе, као и промоција и заштита права на приступ информацијама.

На овогодишњој Конференцији учествовали су повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Милан Мариновић и заменица повереника Сања Унковић. Учесници су се осврнули на законска решења у овој области људских права и скренули пажњу на значајно промењене околности рада органа јавне власти током посебних епидемиолошких мера услед ЦОВИД-19. Указано је да је у свим земљама региона приметан тренд повећања броја захтева за приступ информацијама од јавног значаја и наглашена је улога и важност независних државних органа.

Након расправе о трендовима и изазовима у примени националних прописа о остваривању права на приступ информацијама, констатовано  je да земље региона имају сличне проблеме у свом раду, те су учесници одлучили да  ће јачати међусобну институционалну сарадњу, укључујући учествовање у пројектима, међусобним радним посетама и студијској размени запослених ради јачања капацитета и размене добрих пракси у приступу информацијама. Такође, је договорено да се усвоји  заједничка декларација о потреби осигурања независности органа који се баве приступом јавним информацијама и подрже напори за добијање средстава за активности Иницијативе 2020.

Учесници су се сложили да ће домаћин следећег годишњег састанка Иницијативе 2020 бити Северна Македонија 2022. године а да ће се 2023. године састанак одржати у Хрватској.

Збирни месечни

статистички

подаци

на дан 30.6.2024.

У ПРОЦЕДУРИ: 14.543

ОБРАЂЕНО: 158.546

Опширније...