ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Народна скупштина Републике Србије је на Деветој посебној седници у Дванаестом сазиву, одржаној 29. децембра 2021. године, усвојила 3акључак поводом разматрања Извештаја о раду Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности за 2020. годину, који је Повереник поднео Народној скупштини Републике Србије 22. марта 2021. године.

Закључак поводом разматрања Извештаја о раду Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности за 2020.годину, 29.12.2021.

Збирни месечни статистички

подаци

на дан 30.12.2022.

У ПРОЦЕДУРИ: 4318  

ОБРАЂЕНО: 125.784

Опширније...