ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Партија 1 - одржавање рачунарске мреже и мрежних сервиса (одржавање хардвера, софтвера, техничка подршка корисницима рачунарске мреже), допуна софтвера и редизајн Централног регистра, редизајн интернет странице Повереника, унапређење софтвера писарнице и интеграција унапређеног софтвера писарнице са Информационо-комуникационим системом Повереника

Партија 2 - одржавање рачуноводственог софтвера NetTFIK са инсталацијом посебног програмског модула за вођење регистра запослених и ангажованих лица

Позив за подношење понуде 2.2.2017.

Конкурсна документација 2.2.2017.

Одлука о додели уговора 17.2.2017.

Обавештење о закљученим уговорима 3.3.2017.

Збирни месечни статистички
подаци
 у области доступности
информацијама
 и заштите
података
 о личности

на дан 31.12.2021.
У ПРОЦЕДУРИ: 3.118
ОБРАЂЕНО: 108.330

Опширније...