ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Позив за подношење понуда 16.3.2020.

Конкурсна документација

Појашњење конкурсне документације;27.3.2020.

Конкурсна документација - пречишћен текст 10.4.2020.

Додатна појашњења конкурсне документације 10.4.2020.

Обавештење о продужетку рока за достављање понуда 13.4.2020.

Конкурсна документација - пречишћен текст 13.4.2020.

Питања и одговори 13.4.2020.

Питања и одговори 14.4.2020.

Одлука о додели уговора - Партија 1 - рачунарска опрема (хардвер)29.4.2020.

Одлука о додели уговора - Партија 2 - софтвер за безбедност рачунарске мреже - 29.4.2020

Одлука о додели уговора - Партија 3 - софтвер за прилогођавање доступности веб портала Повереника слепим и слабовидим лицима - 29.4.2020.

Одлука о додели уговора - Партија 4 - софтвер разни - 29.4.2020.

Обавештење о закљученом уговору за Партију 2 - 8.6.2020

Обавештење о закљученом уговору за Партију 4 - 8.6.2020.

Обавештење о закљученом уговору за Партију 3 - 8.6.2020.

Обавештење о закљученом уговору за Партију 1- 9.6.2020.

Збирни месечни статистички
подаци
 у области доступности
информацијама
 и заштите
података
 о личности

на дан 31.12.2021.
У ПРОЦЕДУРИ: 3.118
ОБРАЂЕНО: 108.330

Опширније...