ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ


logo novi


ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИlogo novi

ПОВЕРЕНИК
ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА
И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Читај ми

Уз финансијску подршку Британске амбасаде у Београду и Владе Краљевине Холандије, Повереник од јула 2012. спроводи пројекат „Заштита узбуњивача".

Пројекат има двоструки циљ:

1. Будући да у Србији још увек недостаје свеобухватни регулаторни оквир који се односи на заштиту узбуњивача, пројектом ће се обезбедити израда модела Закона о заштити узбуњивача који ће бити поднесен влади на разматрање и усвајање;

2. Пројект ће допринети изградњи знања и разумевања различитих интересних група о неопходности и користи од заштите узбуњивача.

Главне пројектне активности су следеће:

· Израда модела Закона о заштити узбуњивача, за који је одговорна експертска радна група.

·  Израда анализе правног оквира у Србији који се тиче заштите узбуњивача.

· Израда компаративне анализе о правној заштити узбуњивача у више земаља са развијеним правним оквиром у овом смислу. Анализа ће радној групи понудити примере добре праксе.

· Истраживање јавног мњења: Став према институцији узбуњивача у Србији.

· Округли столови са доносиоцима прописа и представницима интересних група широм Србије на којима ће бити представљен правни оквир и механизми за заштиту узбуњивача, док ће дискусије на овим догађајима имати за циљ да произведу препоруке за унапређење модела Закона. Пројектом су планирана 4 округла стола.

· Семинари о заштити узбуњивача за представнике цивилног сектора и медија широм Србије. Циљ је упознати ове организације, поготово на локалном нивоу, са стандардима, користима, упоредним правним оквирима и механизмима заштите узбуњивача како би се ојачали њихови капацитети у препознавању оваквих случајева, али и за унапређење јавне дебате и свести о овом питању. Семинари ће унапредити и знање и осетљивост новинара на одредбе и стандарде Закона о заштити података о личности, који су веома важни у случајевима који се тичу узбуњивача. Пројектом је планирано 6 семинара широм Србије.

· Међународна конференција о заштити узбуњивача са учешћем релевантних домаћих и стручњака из иностранства.

· Објављивање публикације о заштити узбуњивача, која ће објашњавати важност, користи, упоредне правне оквире и механизме заштите и служиће као референтни извор стручњацима.

Организацију конференције и објављивање публикације финансираће Влада Краљевине Холандије.

По ревизији буџета и плана активности износ донације Амбасаде Велике Британије износи 49.085 британских фунти.

Буџет пројекта можете преузети овде.

Збирни месечни

статистички подаци 

на дан 31.8.2023.

У ПРОЦЕДУРИ: 9.042

ОБРАЂЕНО: 135.754

Опширније...