Читај ми

Закон о заштити података о личности

Народна скупштина је дана 9. новембра 2018. године донела нови Закон о заштити података о личности, који је ступио на снагу 21. новембра 2018. године, а почиње да се примењује по истеку девет месеци од дана ступања Закона на снагу, осим одредбе члана 98. овог Закона (који се односи на Централни регистар збирки података) која се примењује од дана ступања Закона на снагу