Заштита података - Пракса - Одлуке међународних и страних судова и тела

wordПреузмите документ

(Повреда члана 8. Европске конвенције о људским правима - нарушено право на приватност, у просторијама за привођење подвргнут прикривеном видео надзору у сврху коришћења таквог видео записа као доказ у кривичном поступку)

wordПреузмите документ

(повреда члана 8.Европске конвенције о људским правима - нарушено  право на приватност - вршено је пресретање, праћење и бележење разговора на телефонским линијама подносиоца представке)